A d v i e s b u r e a u   v o o r   b o u w f y s i c a
vochtVochtklachten kunnen ontstaan in bijvoorbeeld kelders, woonkamers en slaapkamers, maar ook in bedrijfsruimten, kantoren e.d. Het verschijnsel kan zich openbaren in natte plekken, schimmelgroei, muffe lucht tot loslaten van stucwerk.

Een plotseling optredend vochtprobleem is vaak te herleiden tot een recente verandering in gebruik , bouwkundig of installatietechnisch gebrek (lekkage goot of leiding) of externe omstandigheden (hoge grondwaterstand of hoge luchttemperatuur en -vochtigheid ). Langdurige en aanhoudende klachten zijn vaak complexer. Voor de hand liggende aanpassingen helpen dan niet of leiden zelfs tot een toename van klachten. Meestal gaat het om een combinatie van oorzaken als koudebruggen, afscherming door gordijnen, fouten in het ontwerp of uitvoering, dampremmende afwerking, ventilatievoorzieningen, drukverschil over een gevel of andere condities voor condensatie of slechte vochtregulering. Voor de oplossing is het dan nodig om al die factoren in beeld te brengen en te wegen naar hun invloed, soms ondersteund door metingen. Belangrijke technische en meetbare factoren daarbij zijn:
  • Luchttemperatuur;
  • Oppervlaktetemperaturen;
  • Luchtvochtigheid;
  • Luchtdichtheid;
  • Ventilatie-effectiviteit.

Climatic Design Consult heeft inmiddels vochtproblemen naar tevredenheid opgelost in woningen, kantoren, musea en diverse bedrijfsruimten.

CDC in beeld

Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon

Jacobskerk Vlissingen

In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.
CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel