In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.

onRenovatie van het hoofdkantoor van de voormalige Oranje Nassaumijn ten behoeve van hergebruik door NITG-TNO 1997. Het gebouw is een jong monument, ontworpen door Roosenburg in 1932. De architect heeft aanzicht, eigenschappen en interieur van het gebouw zoveel mogelijk gerestaureerd.

architect: Prof. ir. J. Coenen, Maastricht
bijdrage CDC: bouwfysica, akoestiek en installatieconcept

CDC heeft vanuit de bouwfysica bijgedragen aan de ontwikkeling van het architectonisch concept. De bouwfysische randvoorwaarden in relatie tot handhaving van enkel glas zijn sturend geweest voor de herbestemming. Dit leidde tot keuze voor een dienst met veel opslag (niet verblijfsgebied), welke is gerealiseerd in bufferzone aan de geluidbelaste gevel. Het comfort is gerealiseerd met losse 'comfortschermen' per werkplek. De warmteverliezen door het enkelglas zijn gecompenseerd door warmte-opwekking met behulp van een warmtepomp die overtollige warmte uit het nabijgelegen CBS-gebouw als bron heeft. De haalbaarheid van het betrekken van warmte uit de oude mijnschachten is onderzocht.

on2 on3Na vertrek van NITG-TNO uit Heerlen is in 1999 besloten de eenheid Centrale Invoer van de Belastingdienst te vestigen in het Oranje Nassau gebouw. De verwerking van grote hoeveelheden papier vergt een stabiele relatieve vochtigheid, waardoor bevochtiging is vereist. De grote hoeveelheid apparatuur en computers vraagt om veel koeling. Deze eisen verdragen zich niet met de historische gevel met enkel glas en ongeïsoleerde profielen. Daarom is een concept met een tweede gevel op ca. 1 m achter de bestaande gevel ontwikkeld.

onscherm

CDC in beeld

dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.
Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel
Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).