A d v i e s b u r e a u   v o o r   b o u w f y s i c a
 
Figuur 3

In Bouwfysica nr.3 van 2022 staat vanaf blz. 8 het artikel "Energie-armoede, het lage fruit effectief plukken". In de aanpak van de energie-armoede zien we ook bij slecht geisoleerde muren steeds radiatorfolie opgenomen in de standaard maatregelen, waarmee onder andere energiefixers op pad worden gestuurd. Het artikel laat zien dat met hoogwaardige isolatie achter radiatoren voor steensmuren en ongeisoleerde spouwmuren veel grotere besparingen worden gerealiseerd, Het heeft bij woonruimten met lange gebruikstijden en hoge comfortwensen altijd de voorkeur om die betere isolatie achter radiatoren aan te brengen. 
08_11_BF_0322_Haartsen_72dpi.pdf
ManagingEnergyUse REV2 CVRDe flyer in pdf.

Haartsen figuur 6Hoe bepaal je of zichtbare energiebesparings-maatregelen acceptabel zijn bij beeldbepalende gebouwen zoals monumenten ? Een korte analyse door Tom Haartsen die leidt tot de relevante onderzoeksvragen in: Kuipers, M.C. en W.J. Quist (red.),Culturele draagkracht; Op zoek naar verandering bij gebouwd erfgoed


afbeelding 1Onder de titel 'Transparantie; reflectie over doorzicht' publiceerde CDC in november 2012 een monografiedie vanuit de wetenschappelijke grondslagen voor visuele transparantie, waarin praktische tips worden gegeven voor het realiseren van transparantie in de architectuur. Deze kennis is ook bruikbaar om hinderlijke reflecties van schilderijen en vitrines in musea te voorkomen. De monografie beschrijft onder andere de analyse van de transparantie bij de herbestemming van de Van Nelle Ontwerpfabriek.Hier vindt u de pdf: Transparantie; reflectie over doorzicht

Bij vooral herbestemming van monumenten heeft CDC het principe van (de warmteuitwisseling in) de poten van een eend of dynamische isolatie toegepast. Een voorbeeld van biomimicry: een aan de natuur ontleende bruikbare strategie om energie te besparen en enkel-glas-puien in monumenten te behouden. Het principe is vastgelegd in een in 2008 verschenen artikel dat is opgenomen in de congrespapers van het in 2008 in Rotterdam gehouden DOCOMOMO-symposium, The challenge of change - Dealing with the Legacy of the Modern Movement.

 

Haartsen, Tom en Eric van den Ham, The feet of the duck or dynamic insulation - Tackling single glass facades of Modern Movement buildings, Proceedings of the 10th International Docomomo Conference, Rotterdam, 2008 (IOS Press BV Amsterdam), p. 311-316

Een vertaling van het artikel is geplaatst in Bouwfysica 2017 (28) 2: Dynamische isolatie of de poten van een eend

De toepassing van de Energie Maatregelen Index volgens bijlage L van NEN 7120 is verkend in een pilot voor zes karakteristieke gebouwen. De onderzoeksresultaten: Rapport_duurzaam_verbeterd_2012.pdf

DGMR en CDC hebben samen de toepassing van gelijkwaardigheid bij de energieprestatie van woningen onderzocht. Op grond van het onderzoek heeft de overheid besloten gelijkwaardigheidsverklaringen onafhankelijk en gezaghebbend uniform te laten toetsen door ISSO en NEN.

In de rapportage van DGMR en CDC is een afwegingskader opgenomen: afwegingskader_gelijkwaardigheid.pdf

luchtsnelheid 17 mWaarom rekenen aan windhinder met CFD in een aantal gevallen voordelen kan hebben boven metingen in een windtunnel.

Bouwfysica 1997, nr. 1

ceramiqGeavanceerde natuurlijke ventilatie bij kantoorgebouw Rijkswaterstaat te Maastricht

Bouwfyisca 11 (2000) nr. 1

aanwezigIn de vorm van daglicht levert de zon een belangrijke bijdrage aan de beperking van het elektriciteitverbruik voor verlichting, maar er zijn geen gegevens beschikbaar over de mate van daglichtbenutting in gebouwen op landelijke schaal.

hkaIn Arnhem is het eerste ondergrondse schoolgebouw gerealiseerd. De kunst is de voordelen van ondergronds bouwen zoveel mogelijk te benutten en zo weinig mogelijk last te hebben van de nadelen.
energyEnergieprestatieberekeningen worden uitgevoerd ten behoeve van de bouwaanvraag. Het ontwerp wordt daarmee op zijn toekomstige energieprestaties beoordeeld. Is dit nu een voldoende reële beoordeling om beleid op te baseren?

ect-bovenKennis over wind toegepast bij het ontwerpen van gebouwen;
Lezing kennisdag Bouwfysica 2005 (Powerpoint presentatie van ca. 5,5 MB die op verzoek wordt toegezonden)

De toelaatbare interne warmtebelasting als eenvoudig te hanteren kwaliteitskenmerk van een kantoor.

Facility Management Magazine (1990) nr. 12  rgd20.pdf
Onderzoek naar mogelijke windhinder in de gebouwde omgeving kan op meerdere manieren. Elke manier kent zijn eigen toepassingsgebied en moment in het proces. Afhankelijk van gebouwvormen en gewenste informatie kan uit methoden en instrumenten worden gekozen.

Tabel windhinderonderzoek.pdf

 

CDC in beeld

BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel
Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt
CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).

Jacobskerk Vlissingen

In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.
Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC