A d v i e s b u r e a u   v o o r   b o u w f y s i c a
Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt

Miet AirNexit architecten ontwierp in opdracht van Bart Stok een beheerderswoning, werkplaatsen, een kasatelier en atelierverblijven op een voormalige minicamping te Beers (N.Br.). De morfologie verwijst naar kapschuren en een kas. De atelierverblijven hebben een begroeid plat dak, de locatie heeft een (zwem)ven gekregen.

SonnavilleOpdrachtgever: Unitt BV
Architect: Molenaar & Co achitecten

Voor de locatie in Hees zijn drie nieuwe woonblokken ontworpen. Eén blok is in 2011 gerealiseerd. Dit blok bestaat uit luxe appartementen met daaronder een parkeergarage. Hoewel veel glas in toegepast wordt doormiddel van overstekken en effectieve buitenzonwering voorkomen dat in de zomer oververhitting optreedt. Op deze wijze konden installaties eenvoudig en doeltreffend blijven. CDC adviseerde installatieteschniek en bouwfysica 

figuur blokskensCV de Zonnige Kempen heeft een prijsvraag uitgeschreven voor de restauratie van het monument van sociale woningbouw "De Blokskens" te Zandhoven en de toevoeging van negen nieuwe sociale woningen.

Happel Cornelisse Architecten won de prijsvraag en werkt het ontwerp verder uit.

figuur: Happel Cornelisse Architecten

DADA gereed1Het biomedisch adviesbureau DADA Consultancy BV, gespecialiseerd in registratie van geneesmiddelen in Europa, was door groei op zoek naar nieuwe huisvesting. Architect Wim Kol heeft hiervoor een nieuw kantoor ontworpen in de vorm van twee gespiegelde cirkelsegmenten.

gevel dagIn opdracht van de gemeente Den Haag ontwierp Rocha Tombal architecten een nieuwe basisschool aan het Aletrinoplein in Den Haag.

CDC adviseerde architect Michel Tombal over:
- energieprestatie;
- ventilatie;
- daglicht;
- brandveiligheid.

laak1Ten noorden van Amersfoort verrijst de nieuwbouwwijk Vathorst. In de nieuwe wijk komt een gebouw met geclusterde voorzieningen zoals:
  • basisscholen;
  • buitenschoolse opvang;
  • kinderdagverblijf;
  • gymnastieklokaal;
  • schoolwoningen.

kantonDe Rijksgebouwendienst heeft voor het ministerie van Justitie een nieuw kantongerecht te Bergen op Zoom ontwikkeld. Kernbegrippen voor het gebouw zijn duurzaam bouwen en ingetogen architectuur. In het gebouw zijn watervoerende leidingen in de vloeren, betonkernactivering, en koude- en warmteopslag in de bodem toegepast.

marnix1Op de plaats van het oude zwembad "Marnix" verrijst een nieuw multifuntioneel complex met nieuw zwembad, sporthal, fitnessruimte en kantoren.

bangkok1De Nederlandse ambassade in Bangkok bestaat uit een nieuwe kanselarij en een bestaande residentie. Uitgangspunt was dat ook in een tropisch klimaat moet worden voldaan aan comfort eisen die in Nederland gangbaar zijn.


IMG_1257De Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem is geconcentreerd aan het Overlangs: aan de oever van de Rijn was al een deel gehuisvest in een gebouw van architect Rietveld, dat recentelijk is gerenoveerd. Naast dit gebouw is een uitbreiding voor de faculteit dans en theater gerealiseerd onder de grond waardoor het uitzicht op het gebouw van Rietveld intact blijft.

ceramiqNaast de gebruikelijke bouwfysische adviezen bij nieuwbouw heeft Climatic Design Consult een uniek natuurlijk ventilatiesysteem voor dit gebouw ontworpen. De in het oog springende zonneschoorstenen zorgen het grootste deel van het jaar voor een natuurlijke en dus energiezuinige afvoer van de ventilatielucht.

CDC in beeld

CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel

Jacobskerk Vlissingen

In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.
Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon
Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt