In opdracht van de kerkrentemeesters analyseert CDC samen met Nobel Klimaatadvies de werking van de bestaande verwarmingsinstallaties en geeft advies hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. Meting van de vochtcondities en het temperatuurverloop in de bestaande situatie vormt de basis voor een weloverwogen advies, waarin zowel thermische comfort van de bezoekers, de condities voor de aanwezige cultuurgoederen (o.a. orgel) en de beperking van het energiegebruik een plaats krijgen. De isolatie van het houten gewelf, en vooral de daarin moeilijk bereikbare delen, vormt een uitdaging.

.

Ons_Gebouw_5 Aan de Havenstraat tegenover de Oude Haven in Hilversum staat Ons Gebouw. Ons Gebouw is geroveerd door Molenaar & Van Winden architecten en in september geopend met woningen voor cliënten van Sherpa in het project geWoon op jezelf.


Ons Gebouw, gebouwd als verenigingsgebouw voor de vakbond en ontworpen door J. van Laren, heeft een lange traditie van verschillende gebruiksfuncties zoals bioscoop, kinderopvang, radiostudio en meer. Het gebouw is van binnen volledig gestript. Er zijn nieuwe vloeren in gekomen. CDC adviseerde in opdracht van Dudok Ontwikkeling over de bouwfysica en het installatieconcept.

Elke woning, geschikt voor één bewoner, is anders. Voor de vervangen stalen puien zijn nieuwe ranke metalen puien terug Ons_Gebouw_1gekomen die technische aan hedendaagse eisen voldoen. Er is uitstekend thermisch isolerend glas toegepast. Vanwege de geluidbelasting van wegverkeer over de Havenstraat, is aan de voorzijde geluidisolerend glas toegepast. In de appartementen zijn ook geluidgedempte ventilatievoorzieningen aangebracht.
Ons_Gebouw_4
Enkele bijzondere stalen puien, zoals paraboolvormige, zijn behouden. Het oude glas-in-lood in hersteld en teruggebracht in dubbel glas. Ons_Gebouw_3


In de meeste woningen is een "losstaande natte box" gemaakt. In die box bevinden zich alle keukenfaciliteiten en is het sanitair ondergebracht. De ruimte boven de box kan gebruikt worden als slaapplaats.
Ons Gebouw 2

CDC in beeld

Samen met Dura Vermeer, Villanova, Wessel & Van Geffen, Lomans en Tentij won CDC de tender voor de uitbreiding van basisschool de Kameleon: Kameleon
BOEi en Impact Vastgoed herbestemmen het voormalige hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis tot een woongebouw. Het Zuiderziekenhuis was een gemeentelijk ziekenhuis, waaraan ook Van der Steur, de toenmalige stadsarchitect, nog had een laatste hand had gelegd. Molenaar & Co ontwerpt de verbouwing en CDC adviseert op het gebied van de akoestiek en bouwfysica.
ZuideR zuidgevel
dav
Ook (deels) monumentale of beschermde stadsgezichten ontkomen vaak niet aan verduurzaming, al dan niet in combinatie met functiewijziging of transformatie. Recent onderzochten we daarvoor woningen in Leiden, 's Graveland, Groesbeek, Arnhem, Reeuwijk, Amsterdam en Rotterdam op hun bouwfysiche merites in relatie tot de duurzaamheid en vochtbelasting in constructies. Het blijkt dan niet altijd verstandig over te gaan naar een dik isolatiepakket overal aan de binnenzijde.
Architect John  Kusters tekende de prijs winnend woonark voor Schoonschip in Amsterdam.
Schoonschip1
Foto's: Arjan van de Vegt
In samenwerking met Rothuizen architecten stedenbouwkundigen analyseren we bestaande installaties, comfortklachten en energiegebruik. We adviseren hoe effectief comfortklachten kunnen worden verminderd en gasgebruik kan worden teruggebracht.

DSCN8908


Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Kapelle
Architect: Rothuizen architecten stedenbouwkundigen
Bouwfysica: CDC
CDC participeerde in de winnende tender voor deelgebied C/D van Podium Lelylaan: Het Cornelium

upd OZ ThePodium Native copyrightWAX
Impressie van OZ.

Het Cornelium beslaat de kavels C en D van Het Podium Lelylaan. Een extensieve ontwikkeling tussen station Lelylaan en de westelijke A10. Beide kavels zijn onlosmakelijk met elkaar verbouwen in een monumentale en nieuwbouw opgave. Monumantaal vanwege het jonge monemunt van Ingwersen (https://www.architectuur.org/ingwersen.php).