Please update your Flash Player to view content.
 
bangkok1De Nederlandse ambassade in Bangkok bestaat uit een nieuwe kanselarij en een bestaande residentie. Uitgangspunt was dat ook in een tropisch klimaat moet worden voldaan aan comfort eisen die in Nederland gangbaar zijn.


. architect en hoofdaannemer van het NL-ontwerpteam: Hubert-Jan Henket architecten bna
constructeur: ABT, Arnhem
klimaatbeheersing en installatietechniek: Huisman & Van Muijen, 's Hertogenbosch
bouwfysica: Climatic Design Consult
landschapsontwerp: Michael van Gessel

bangkok2Om de zon effectief te weren is over het gehele gebouw voor de kanselarij een horizontaal dak met grote overstekken ontworpen en zorgen bomen aan de achterzijde van het gebouw voor effectieve zonwering door lage oppervlaktetemperaturen. Daarnaast zullen aan de buitenzijde van de kantoorvertrekken als vangnet voor openingen tussen de bomen horizontale lamellen aangebracht worden ook om grote luminantieverschillen te nivelleren. Met behulp van daglichtsimulaties zijn de luminantieverhoudingen berekend. Op grond van die berekeningen zijn de plaats, afmetingen en vorm van de lamellen gekozen. Een Thais ontwerpteam heeft het ontwerp uitgewerkt en de uitvoering van de kanselarij begeleid.


CDC in beeld

Ypenburg
Op 26 mei j.l. opende Pieter van Vollenhove het voormalige stationsgebouw van vliegveld Ypenburg dat is herbestemd tot kantoor. BOEi is eigenaar en opdrachtgever voor de cascorestauratie en herbestemming van het gebouw van Brinkman en Van de Vlugt tot een kantoor. Camiel Berns ontwierp van de cascorestauratie en herbestemming.

CDC gaf voor de cascorestauratie van dit rijksmonument bouwfysisch en installatietechnisch advies.

Opdrachtgever: BOEi
Architect: Berns architectuur (Camiel Berns)
Constructieadviseur: Tielemans/Eric van Vianen
Bouwfysisch en installatietechnischadvies cascorestauratie: CDC
Broederhuis voorgevelAan de Postjesweg in Amsterdam wordt het voormalige Broederhuis verbouwd naar woningen en horeca. Nadat het gebouw in de afgelopen jaren meerdere functies heeft gehad waaronder moskee, komen er nu 32 appartementen in het U-vormige gebouw. Dertig startersstudio's en twee riante appartementen. In het voorblok is op de begane grond ruimte voor horeca.

Broederhuis entree horeca

Opdrachtgever: Archangel Bouw Amsterdam
Architect: Villanova Architecten, Rotterdam
In opdracht van Brouwershoff/Nijkerk ontwerpt Wessel de Jonge architecten de herbestemming van het voormalige Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad te Amsterdam tot multi-tenant kantoor. CDC ondersteunt het ontwerpteam met bouwfysica en draagt het installatietechnisch concept voor verwarming en koeling aan.
BWH gevelfragment

Met ingang van 1 februari 2016 is de verbouw van het voormalige politiebureau en gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Naarden, een gemeentelijk monument, begonnen. Het karakteristieke oude pand met een annex wordt verbouwd naar een hotel: het Vestinghotel.
Vestinghotel marktstraat